Vaše názory

Do této sekce umísťujeme vaše příspěvky zaslané na náš e-mail.

Uvítáme jakékoliv vaše připomínky a náměty jak k webovým stránkám, tak i k samotné akci a její organizaci.

Cenné jsou především kritické příspěvky, vaše přání a náměty na zlepšení do budoucnosti. I když i upřímná pochvala dokáže potěšit :-)