Účastnické vizitky

Od 27. ročníku všichni účastníci v cíli obdrží účastnickou vizitku, kterou lze vkládat do turistického deníku.

Vizitky byly vydány zvlášť pro Řetůvský pedál a zvlášť pro Cílovou jízdu a nelze je získat jinak, než účastí na naší akci.

Vizitky v náhledu vypadají takto: